Personlig utveckling

Horse Assisted Education (HAE) är en upplevelsebaserad utbildning,Öga som erbjuder en effektiv väg till snabba bestående resultat och som utvecklar ditt ledarskap, din kommunikativa förmåga och din förmåga att skapa framgångsrika team.

Rocklösa Upplevelse och Utveckling är ansluten till EAHAE (European Association Horse Assisted Education) och arbetar efter väl utprovade koncept och professionella metoder. Vi vänder oss till

  1. företag och organisationer som vill ge sina medarbetare nya perspektiv inom ledarskap, kommunikation och teambuilding
  2. individer som vill delta på våra kurser i personlig utveckling

Vägen till framgång
Upplevelsebaserade övningar ger dig insikter och skillnaden mellan att uppleva eller bara lyssna är att det du upplevt glömmer du aldrig. Övningarna kräver ingen häst- eller ridvana.

Kurser

Steg 1 är en grundkurs med betoning på ledarskap och kommunikation alternativt personlig utveckling. Kursdagen är 8 timmar. Pris 4.500:- inkl moms (900:-). Lunch, fika och kursmaterial ingår.

Steg 2 är en fortsättningskurs med betoning på kommunikation (feedback), ledarskap och att verka i grupp. Kursdagen är 8 timmar. Pris 4.500:- inkl moms (900:-). Lunch, fika och kursmaterial ingår.

Personlig utveckling Utbildningen leder till personlig utveckling genom ökad självinsikt vilket påverkar hur du leder ditt liv, din självkänsla och hur du agerar i samspel med andra.

Kursernas mål:
Efter kursen har du genom ökad självinsikt större förmåga att förstå konsekvenserna av ditt agerande. Du har ökad lyhördhet för olika situationer och är mer medveten om hur dina inre tillstånd och närvaro i nuet påverkar din övertygelseförmåga.

Plats:
Rocklösa gård, Gnesta kommun, Sörmland.
Övningar med häst utförs utomhus på inhägnat område (paddock).

Kontakt och bokning:
Lena Gawell, 070-550 11 49 eller lena@rocklosa.se

Varför hästar?
Hästens grundläggande förmåga till överlevnad beror på hur väl den tolkar sin omgivning och förmågan att verka i en social struktur – sin flock. Denna förmåga utnyttjar vi i våra övningar. Hästen fungerar som en spegel av människan som utför övningen med den. Hästen reagerar inte på vad vi säger utan på det vi verkligen menar. De är fantastiska på att läsa kroppsspråk och icke verbal kommunikation. Hästar reagerar inte bara på dina tankar utan även på vad du känner. Det går helt enkelt inte att dölja något för hästen. De har förmågan att ge dig svar på vad du känner och tänker utan att du kanske var medveten om det.

I övningarna speglar hästen våra handlingar och ger oss en omedelbar och löpande feedback, vilket i sin tur hjälper oss att förändra och anpassa vårt beteende. När vi sedan överför detta till vårt dagliga liv hjälper det oss att förbättra vår kommunikation och våra relationer till allt och alla i vår omgivning. Du utvecklar dina förmågor i att sätta gränser, vara tydlig i din kommunikation, hantera stress och konflikter.