Referenser

Våra kunder:
HAE är mycket stort ute i välden framförallt i USA och Tyskland. Över 200 företag (IKEA, McDonalds, Sony Ericsson, Handelsbanken m.fl.) i 18 länder har använt Horse Assited Education i sin personalutveckling. Bl a har Deutsche Bank deltagit med 240 av sina medarbetare på utbildning.

Tidigare deltagare på Rocklösa (företag):
Bosch/Siemens
Arbetsförmedlingen

Några kommentarer av våra kunder vid kursdagens slut:

 • Väldigt tydliga och odiskutabla resultat.
 • Prestigelöst, tydligt, spännande att se att det kan bli så olika trots enkla övningar.
 • Lätt att förstå att det har med ens egna agerande att göra, ”inget” att skylla på.
 • Gett inspiration.
 • Det ger omedelbara insikter om man är öppen för det. Intressant att iaktta sig själv. Utmaning att gå utanför komfortzonen
 • Återkopplingen med hästar bättre än övningar på en kursgård

Så här säger de två veckor efter kursen:

 • Jag fick en känsla av trygghet som jag aldrig känt förut.
 • Jag har landat i mig själv.
 • Jag var verkligen närvarande i nuet när jag åkte hem ifrån kursen.
 • Jag har fått stärkt självkänsla.
 • Man måste verkligen visa tydligt vad man vill. Handling, istället för en massa mail och ord. Nu får jag alla medarbetare med mig.
 • Jag har blivit tydligare med barnen hemma; inte genom att prata högre eller bli argare utan genom att visa vad jag vill. Så skönt, inget bråk.