Team- och ledarskapsutveckling

Horse Assisted Education (HAE) är en upplevelsebaserad utbildning, som erbjuder en effektiv väg till snabba bestående resultat och som utvecklar ditt ledarskap, din kommunikativa förmåga och din förmåga att skapa framgångsrika team.

Vägen till framgång
Upplevelsebaserade övningar ger dig insikter och skillnaden mellan att uppleva eller bara lyssna är att det du upplevt glömmer du aldrig. Övningarna kräver ingen häst- eller ridvana.

Varför hästar?
Hästens grundläggande förmåga till överlevnad beror på hur väl den tolkar sin omgivning och förmågan att verka i en social struktur – sin flock. Denna förmåga utnyttjar vi i våra övningar. Hästen fungerar som en spegel av människan som utför övningen med den. ÖgaHästen reagerar inte på vad vi säger utan på det vi verkligen menar. De är fantastiska på att läsa kroppsspråk och icke verbal kommunikation. Hästar reagerar inte bara på dina tankar utan även på vad du känner. Det går helt enkelt inte att dölja något för hästen. De har förmågan att ge dig svar på vad du känner och tänker utan att du kanske var medveten om det.

I övningarna speglar hästen våra handlingar och ger oss en omedelbar och löpande feedback, vilket i sin tur hjälper oss att förändra och anpassa vårt beteende. När vi sedan överför detta till vårt dagliga liv hjälper det oss att förbättra vår kommunikation och våra relationer till allt och alla i vår omgivning. Du utvecklar dina förmågor i att sätta gränser, vara tydlig i din kommunikation, hantera stress och konflikter.

Ledarskapsutveckling
Som deltagare får du möjlighet till snabb insikt om din ledarstil och kan testa olika ledarstilar. Du blir en starkare ledare genom att du lär dig situationsanpassa ditt ledarskap beroende på situation och medarbetare.

Kommunikationsutveckling Du blir uppmärksam på de icke verbala signalerna vilken utgör den största delen av din kommunikation. Du lär dig ge och ta feedback.

Teambuilding Grupper får tillsammans med hästar snabbt insikt om vilka roller som finns i gruppsamarbete samt hur samarbetet starkt påverkar gruppens effektivitet och resultat.

cropped-NH.jpg

Kursernas mål:
Efter kursen har du genom ökad självinsikt större förmåga att förstå konsekvenserna av ditt agerande. Du har ökad lyhördhet för olika situationer och är mer medveten om hur dina inre tillstånd och närvaro i nuet påverkar din övertygelseförmåga.

Plats:
Rocklösa gård, Gnesta kommun, Sörmland.
Övningar med häst utförs utomhus på inhägnat område (paddock).

Kontakt och bokning:
Lena Gawell, 070-550 11 49 eller lena@rocklosa.se

Rocklösa Upplevelse och Utveckling är ansluten till EAHAE (European Association Horse Assisted Education) och arbetar efter väl utprovade koncept och professionella metoder. Vi vänder oss till

  1. företag och organisationer som vill ge sina medarbetare nya perspektiv inom ledarskap, kommunikation och teambuilding
  2. individer som vill delta på våra kurser i personlig utveckling