Start

Horse Assisted Education (HAE) är en upplevelsebaserad utbildning,Öga som erbjuder en effektiv väg till snabba bestående resultat och som utvecklar ditt ledarskap, din kommunikativa förmåga och din förmåga att skapa framgångsrika team.

Rocklösa Upplevelse och Utveckling är ansluten till EAHAE (European Association Horse Assisted Education) och arbetar efter väl utprovade koncept och professionella metoder. Vi vänder oss till

  1. företag och organisationer som vill ge sina medarbetare nya perspektiv inom ledarskap, kommunikation och teambuilding
  2. individer som vill delta på våra kurser i personlig utveckling

Vägen till framgång
Upplevelsebaserade övningar ger dig insikter och skillnaden mellan att uppleva eller bara lyssna är att det du upplevt glömmer du aldrig. Övningarna kräver ingen häst- eller ridvana.

Varför hästar?
Hästens grundläggande förmåga till överlevnad beror på hur väl den tolkar sin omgivning och förmågan att verka i en social struktur – sin flock. Denna förmåga utnyttjar vi i våra övningar. Hästen fungerar som en spegel av människan som utför övningen med den. Hästen reagerar inte på vad vi säger utanBilbopuss på det vi verkligen menar. De är fantastiska på att läsa kroppsspråk och icke verbal kommunikation. Hästar reagerar inte bara på dina tankar utan även på vad du känner. Det går helt enkelt inte att dölja något för hästen. De har förmågan att ge dig svar på vad du känner och tänker utan att du kanske var medveten om det.

I övningarna speglar hästen våra handlingar och ger oss en omedelbar och löpande feedback, vilket i sin tur hjälper oss att förändra och anpassa vårt beteende. När vi sedan överför detta till vårt dagliga liv hjälper det oss att förbättra vår kommunikation och våra relationer till allt och alla i vår omgivning. Du utvecklar dina förmågor i att sätta gränser, vara tydlig i din kommunikation, hantera stress och konflikter.